PQube - Giám sát chất lượng điện năng ONLINE   

                                    

14.000 bộ PQube đã được ứng dụng ở hơn 50 nước trên thế giới cho các khách hàng: AirbusApplied MaterialsChevronCymerThe Federal Aviation Administration, GE SecurityNASA, PetronasSouthern California EdisonSchilling RoboticsSiemensToshiba Medical Systems, T-SolarVarian...(show me)

Dữ liệu PQube

Trend/Statistics Files

Demo thực tế PQube!

           

Đánh giá của truyền thông Quốc tế về PQube 

SmartGridNews.com

EC&M Magazine

Mission Critical Magazine

PlantServices.com

GovTest.com

PQube brochure

Home SẢN PHẨM "super" PQube

NORTHERN REGION OFFICE

Add: No.4 Ngo Quyen st, Ly Thai To ward, Hoan Kiem Dist, Ha Noi city
Tell: (+84) 925 671 601
Fax: (+84) 5113 958 709
Email: cuong.h@powermore.vn

CENTRAL REGION OFFICE

K11/2 Chế Lan Viên
Quận Ngũ Hành Sơn
Đà Nẵng
(+84) 5113 958 708
cuong.h@powermore.vn

About Us

POWERMORE LIMITED COMPANY
Add: No. 4 Nguyen Dinh Chieu st, First Dist, Ho Chi Minh city
Tel:  (+84) 925 671 601
Fax: (+84) 5113 958 709
Email: cuong.h@powermore.vn